Kosten

UitgesprokenZaak.nl berekent kosten aan consumenten voor het in behandeling nemen van een klacht. De hoogte van de behandelingskosten verschilt per fase.

Ondernemers betalen eveneens behandelingskosten, afhankelijk van de manier waarop het geschil eindigt. Ondernemers kunnen de tarieven opvragen bij hun brancheorganisatie.

De kosten voor consumenten

Fase Behandelingskosten consument (in euro’s incl. btw *)
1 €100,-
2 + €75,-
3 + €75,-

* Betreft tarieven voor gebruikmaking van het digitale geschillensysteem. Bij communicatie per post wordt een toeslag van 10% gerekend.


Voorafgaand aan iedere fase betaalt de consument via een eenvoudige-iDeal overboeking de behandelingskosten voor de betreffende fase. Zonder betaling wordt het geschil of de volgende fase niet opgestart.

Afhankelijk van de uitspraak van de bindende adviseur ontvangt de consument (een deel) van de betaalde behandelingskosten terug van de ondernemer. De stichting betaalt de behandelingskosten niet terug. Wel kunnen de door de consument betaalde kosten onderdeel worden van de onderhandelingen met de ondernemer, het is aan partijen samen om hierover afspraken te maken.

Openstaande factuur

Het kan zijn dat de consument nog niet de volledige factuur heeft betaald aan de ondernemer. Als dit het geval is dan moet het openstaande bedrag eerst in depot gestort worden bij UitgesprokenZaak.nl voordat het geschil in behandeling genomen kan worden. Het depotbedrag komt op een zogenaamde derdenrekening te staan. Dat betekent dat niemand daar aan kan komen. Het depotbedrag zal gegarandeerd alleen worden terug- of doorbetaald als de consument dit afspreekt met de ondernemer in een schikking of als de bindend adviseur dit beslist in het bindend advies.