Bestuur

Het bestuur van UitgesprokenZaak.nl bestaat uit vijf personen. Een onafhankelijke voorzitter, twee bestuursleden die afkomstig zijn uit de (woon)retailsector en nog twee bestuursleden die een achtergrond hebben in consumenten-belangenbehartiging. Door deze samenstelling is een onafhankelijk en onpartijdig functioneren gewaarborgd.