Organisatie

UitgesprokenZaak.nl behandelt geschillen tussen consumenten en CBW-erkende ondernemers.

Het bestuur

  • stelt geschilbehandelaars aan.
  • benoemt onafhankelijke deskundigen die in de geschilprocedure een product en/of dienst beoordelen.
  • benoemt onafhankelijke bindend adviseurs die in de laatste fase van de procedure een bindende uitspraak doen over het geschil.

De geschilbehandelaars

  • zijn verantwoordelijk voor het creëren van een compleet en volledig geschildossier en hebben een rol in bemiddeling tussen partijen. Voor die bemiddelingsrol hebben zij een opleiding gevolgd.
  • verzorgen de communicatie richting de betrokken partijen en zorgen ervoor dat partijen de fases in het proces goed doorlopen.

De deskundigen

  • beoordelen het product en/of de dienst vaktechnisch en stimuleren en begeleiden partijen om tot een schikking te komen.
  • maken een rapportage op over hun bevindingen als een schikking niet lukt.

De bindend adviseurs

  • doen in de laatste fase van een procedure een bindende uitspraak, eventueel voorafgegaan door nadere vragen aan partijen en/of een videoconference.
  • hebben de hoedanigheid van meester in de rechten, bijvoorbeeld (voormalig) rechters, uiteraard geheel onafhankelijk.

De geschilprocedure is vastgelegd in een reglement. Hierin staat beschreven wanneer de stichting bevoegd en de consument in zijn klacht ontvankelijk is en hoe de klachtenprocedure werkt.